Toon resultaten

Signalering

Om veilig te kunnen werken kunnen signaleringen een belangrijke factor spelen, denk hierbij aan veiligheidsverlichting en veiligheidssignalering. Signaleringen kunnen levens redden, denk hierbij aan waarschuwingen voor gevaarlijke of ongezonde situaties door middel van veiligheidsborden. De eisen hiervan zijn vastgelegd in de Europese normen en onze signaleringen voldoen aan deze eisen. Veiligheidsverlichting is een vereiste voor het goed uitvoeren van werkzaamheden in donkere omgevingen en voor de zichtbaarheid. Hiermee kunnen onnodige ongelukken worden voorkomen.

Lees meer

Waar kan ik je mee helpen?

Ontdek direct alle prijzen en profiteer van jouw voordeel.

Nog geen account?
17 product(en)
17 product(en)

Signalering

Wij bieden een compleet aanbod aan signalering. Denk hierbij aan: waarschuwings-, verbods-, gebods- en reddingspictogrammen en -teksten en afbaken- en markeringssystemen. Onze signaleringen maken in een oogopslag duidelijk wat er bijvoorbeeld verboden is of juist verplicht. Veiligheidssignalering kan door middel van een afzetlint of stickers met pictogrammen. Hierop staan eenvoudige pictogrammen, zonder overbodige details die de situatie meteen duidelijk maken. De afmeting mag zelf bepaald worden, als de signalering maar duidelijk te zien is en de kleur van de signalering klopt.

Vormen en kleuren van pictogrammen:

Vorm Kleur
Groen Redding en evacuatie
Rood Brandbestrijding
Rood Verbod
Blauw Gebod
Geel/zwart Waarschuwing

Normering

Over de boodschap van veiligheidssignalering mag geen misverstand zijn. Daarom gelden het er Europese normen voor het ontwerp, het beeld, de tekst en het kleurgebruik. De werkgever is verplicht deze signalering te gebruiken als de werkplaats of werkzaamheden gevaar voor veiligheid of de gezondheid kan opleveren. Al onze signalering voldoet aan de norm EN-ISO 7010: grafische symbolen, veiligheidskleuren en -tekens – geregistreerde veiligheidstekens. In deze norm worden de vaste principes van de veiligheidssymbolen beschreven.

Hieronder staan de meest gebruikte materialen:

 • Alu: aluminium geanodiseerd 1,5 mm.
 • Alu. Prof.: aluminium geprofileerd geanodiseerd met kunststof zijkappen zwart/grijs
 • Dibond: Harde plaat polyethyleenkern met aluminium afdekplaten
 • PP: polyprop harde plaat 1,5 mm.
 • PVC: harde plaat 1 – 1,5 mm.
 • PVC-Din: harde plaat fotoluminescerend, nalichtend materiaal 1 mm.
 • PVC-HI: harde plaat fotoluminescerend HIGH INTENSITY, nalichtend materiaal 1 mm.
 • UV-line: chloorvrije zelfklevende sticker met extreme UV-bescherming
 • Vin.: Vinyl zelfklevende sticker
 • Vin-Din: Zelfklevend fotoluminescerend, nalichtend materiaal

Verplichtingen signalering

Door het gebruik van de juiste signalering kunnen er levens worden gered, het gebruik hiervan is dus erg belangrijk. Dit belang wordt internationaal erkend, daarom zijn er Europese richtlijnen opgesteld. Dit zodat je overal de signalering kunt begrijpen. Een aantal hoofdpunten binnen de Europese Richtlijn zijn:

 • De overheid van EG lidstaten moeten alle werkgevers verantwoordelijk stellen voor het voorzien van voorgeschreven veiligheidssignalering;
 • De Richtlijn dient ingevoerd te worden in de nationale wetgeving van alle lidstaten;
 • In de Richtlijn worden minimale eisen omschreven, het is wenselijk dat er voorzien wordt van extra signalering;
 • Er mag een kleine afwijking in de pictogrammen zijn en deze mogen gedetailleerder zijn dan de standaard pictogrammen, als deze gebruikte pictogrammen maar in de essentie de juiste betekenis uitdragen met de juiste vorm en kleur;
 • Er is geen wettelijke vastlegging van afmetingen van pictogrammen, al onze pictogrammen zijn van het formaat dat ze goed zichtbaar zijn. In de Richtlijn wordt vermeld dat reddingsborden voor minimaal 50% van het oppervlak uit groen moet bestaan;
 • Het gebruik van fluorescerende pictogrammen is niet verplicht, wel toegestaan;
 • Brandbestrijdingsmateriaal moet worden aangegeven met een pictogram of localisatiebord;
 • Ook staat er in de Richtlijn dat obstakels en gevaarlijke plaatsen moeten worden gemarkeerd met geel/zwarte of rood/witte markeringen. Een voorbeeld hiervan zijn onze afzetlinten;
 • Daarnaast moeten leidingen voor gevaarlijke stoffen ook voorzien worden van markeringen.

Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting zorgt voor het herkennen van evacuatiemiddelen en veilige evacuatie van personen bij uitval van de normale kunstverlichting. Denk hierbij aan de nooduitgang. Daarnaast vragen sommige werkomstandigheden om verlichting. Zoals het werken in donkere ruimtes, hierbij kan het handig zijn om een zaklamp op zak te hebben, maar soms is het niet praktisch deze vast te moeten houden en biedt een hoofdlamp uitkomst.