Geluidsmeters

De geluidsmeter wordt gebruikt om het geluidsniveau te bepalen. De meting wordt weergegeven in decibel. De meetwaarde in decibel geeft aan of er sprake is van een schadelijk geluidsniveau of niet. Bij een geluidsniveaumeting van 80 dB(A) en blootstelling van 8 uur per dag, dient de werkgever professionele gehoorbescherming aan te bieden op de werkplaats. De geluidsmeters moeten allemaal voldoen aan de internationale normen van de IEC (International Electrotechnical Commission), voordat met de geluidsmeter het geluidsniveau bepaalt mag worden.

Waar kan ik je mee helpen?

Ontdek direct alle prijzen en profiteer van jouw voordeel.

Nog geen account?

Er komen geen producten overeen met de selectie.